Kabel-TV og fibernett

TVECO leverer TV og bredbånd på en rekke steder i Østlandsområdet. Kabelnettene har tidligere vært mindre selvstendige kabelnett, men de fleste er nå koplet til vår fiber infrastuktur.

Det arbeides hele tiden med å utvide tjenestetilbudet i nettene. I 2014 fikk alle våre nett på Fetsund tilgang på et stort utvalg kanaler i fra Viasat, dette planlegges nå også for flere andre nett. I samarbeid med Canal Digital lanserer vi nå også T-We og TV via nettbrett og smarttelefon, i flere av våre nett.

Coax- eller fiberteknologi?
Nye nett blir utelukkende bygget basert på fiberteknologi. Tjenestene du mottar er de samme, enten vi bruker ren fiberteknologi eller en kombinasjon av fiber- og coaxteknologi, med unntak av returhastigheten. Den viktigste forskjellen er at kunder med ren fiberteknologi har symetrisk retur, noe som er viktig for brukere som er opptatt av å sende ut video og andre store datafiler.

Programutvalg
Programutvalget kan variere noe på de forskjellige nettene. Følg linkene under for detaljert informasjon.

   
  TVECO.NET - GJERDRUM
  2022 Gjerdrum
  2022 Gjerdrum
  2022 Gjerdrum
  Skibakkveien Kabel-TV 2022 Gjerdrum
  Bekkeberget Kabel-TV 2022 Gjerdum
  2034 Holter
  2022 Gjerdrum
  Fibernettet dekker områdene Gjerdrum og Eltonåsen/Holter

  TVECO bygger nå ut fiber på flere steder i Gjerdrum kommune. 26. oktober 2016 gjennonomførte vi en større oppgradering som gir tilgang på ennå flere TV-kanaler, bl.a. mange kanaler fra Viasat og en del etniske kanaler. Viasat Golf har lenge vært etterlyst i Gjerdrum. Nå er den endelig tilgjengelig!

  TVECO.NET - ÅSGREINA
  2033 Åsgreina

  TVECO bygger nå nytt fibernett på Ramstadåsen i Nannestad kommune. Fibernett vil dekke både de nye byggeprosjektene og omliggende bebyggelse.

  TVECO.NET - FETSUND
  Fetsund Kabel-TV 1900 Fetsund
  Løkenåsen Kabel-TV 1900 Fetsund
  Åserudfeltet Kabel-TV 1900 Fetsund
  Varå Kabel-TV 1900 Fetsund

  Alle kabelnettene over er tilkoplet vår moderne TV/bredbåndssentral på Fetsund. Dette gir alle tilkoplede adresser tilgang til de aller fleste TV-programmer fra Canal Digital og Viasat. I tillegg er høyhastighets bredbånd tilgjengelig på alle tilkoplede adresser. Programoversikt for nettene over ...

  Hovin Antennelag 1900 Fetsund
  TVECO overtok nettet 1.7.15. Nettet er foreløpig ikke sammenkoplet med resten av Fetsund
  TVECO.NET - MINNESUND
  Minne Kabel-TV 2092 Minnesund
  Ovrilia Kabel-TV 2092 Minnesund

  Kabelnettet dekker nå hele Minnesund og er tilkoplet samme sentral via fiber. Høyhastighets bredbånd er nå tilgjengelig på alle tilkoplede adresser.

  TVECO.NET - LEIRSUND
  Leirsund Antennelag 2015 Leirsund
  Leirsund Fiber 2015 Leirsund

  TVECO kan nå levere fiber til de fleste områder på Leirsund. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

  TVECO.NET - BORGEN
  2040 Kløfta
  1.1.2015 tok TVECO over driften av Borgen Antennelag på Kløfta. Det blir ingen umiddelbar endring i de tilbudte tjenestene. Vi planlegger både utvidelse av programutvalget og oppgradering av bredbåndstilbudet i området. Vår fiberutbygging i området startet ved årsskifte 2015-2016.
  2040 Kløfta
  Fibernettet dekker nye boligområder i Borgenområdet. Fibernettet bygges nå ut til også å dekke hele gamle Borgen Antennelag.
  Frittstående nett
  2072 Dal
  2080 Eidsvoll
  Ytre Rælingen Antennelag SA 2009 Nordby
  Lunderåsen Antennelag 2016 Frogner
  Hunndalen TV og Bredbånd SA Hunndalen/Bybrua/Gjøvik

Vakttelefon

Ta kontakt med vår vakttelefon for å melde eventuelle feil på TV eller bredbånd. Åpent 8:00 til 21:00 alle dager hele året. Vakttelefon

WebMail

Epost
Passord


Driftsmeldinger

13.11.2017
Alle bredbåndskunder i Hunndlaen er for øyeblikket uten nettforbindelse. Feilen er meldt til vår linjeleverandør i området. Feilen er nå rettet. TVECO beklager avbruddet

15.09.2017
Mandag 18.09.2017 kl. 12:00 slukket Canal Digital de gamle analoge sendingene. Alle kunder må nå ha dekoder eller kortleser med programkort for å kunne motta TV-sendingene. Se www.canaldigital.no for detaljer.


Følg oss på Facebook
Facebook